Blog

Czytaj nasze artykuły i wiedz więcej

Terapia DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)

Syndrom DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików) odnosi się do osób dorosłych, które wychowały się w rodzinach, gdzie jeden lub oboje rodzice mieli problemy z nadużywaniem alkoholu. Dzieci te często doświadczały chaotycznych, nieprzewidywalnych i szkodliwych warunków wychowania, które z czasem mogą prowadzić do poważnych problemów emocjonalnych, a nawet zaburzeń osobowości.

Psychoterapia osób dorosłych z syndromem DDA, czyli dorosłych dzieci alkoholików, stanowi istotne wyzwanie dla psychologów i terapeutów. Osoby dorosłe, które wychowywały się w rodzinach, gdzie rodzice cierpieli na alkoholizm, często borykają się z trudnościami w codziennym życiu, które wynikają z traum dzieciństwa.

Jak rozpoznać Dorosłe Dziecko Alkoholika?

Dorosłe dzieci alkoholików prezentują szereg charakterystycznych cech, które ułatwiają ich rozpoznanie. Należą do nich przede wszystkim predyspozycje do uzależnienia się od różnych substancji oraz tworzenie niestabilnych związków, nierzadko z osobami uzależnionymi. Osoby te często zbyt poważnie traktują siebie oraz są skłonne do perfekcjonizmu lub bałaganiarstwa.

Dorosłe dzieci alkoholików charakteryzuje również brak umiejętności relaksacji i ignorowanie własnych potrzeb i pragnień. Często odczuwają dużą odpowiedzialność lub całkowity jej brak, a także skłonne są do krytykowania samych siebie. Osoby te często pozostają w relacjach, w których są zdominowane przez innych, co może prowadzić do braku asertywności oraz parentyfikacji.

Osoby z syndromem DDA nierzadko wykazują zachowania agresywne skierowane w stronę innych osób lub samych siebie, a także impulsywność i chęć uzyskania akceptacji otoczenia za „wszelką cenę”. Często mają trudności w rozpoznawaniu i okazywaniu uczuć oraz niechęć do wchodzenia w bliższe relacje z innymi.

Terapia DDA

W przypadku dorosłych dzieci alkoholików psychoterapia może pomóc w przepracowaniu traumy z przeszłości i rozwoju zdrowych nawyków i relacji. Ważnym elementem terapii jest uświadomienie sobie dotychczasowych zachowań oraz nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi.

Istnieją różne podejścia do psychoterapii osób z syndromem DDA, ale jednym z najbardziej popularnych jest podejście psychodynamiczne. Według tego podejścia wiele problemów emocjonalnych dorosłych dzieci alkoholików wynika z tego, że dzieci te nie otrzymały odpowiedniej miłości, uwagi i wsparcia emocjonalnego w czasie swojego dzieciństwa. W psychoterapii psychodynamicznej terapeuta pomaga osobom z syndromem DDA zrozumieć, jakie potrzeby emocjonalne nie zostały zaspokojone w czasie dzieciństwa i jakie strategie obronne osoba ta opracowała w celu radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Inne podejścia do psychoterapii osób z syndromem DDA obejmują terapię poznawczo-behawioralną, która koncentruje się na identyfikowaniu i zmienianiu szkodliwych myśli i zachowań, oraz terapię interpersonalną, która pomaga osobom z syndromem DDA nawiązać zdrowe relacje z innymi ludźmi.

Bez względu na podejście, psychoterapia może pomóc osobom z syndromem DDA zrozumieć, jak doświadczenia z dzieciństwa wpłynęły na ich życie dorosłe. Mogą nauczyć się, jak radzić sobie z trudnymi emocjami, jak nawiązać zdrowe relacje z innymi ludźmi i jak zmienić szkodliwe myśli i zachowania. Dzięki psychoterapii, osoby z syndromem DDA mogą osiągnąć większą świadomość siebie i zacząć budować bardziej satysfakcjonujące życie.

Warto podkreślić, że psychoterapia to proces, który wymaga czasu i zaangażowania — wiele osób potrzebuje kilku miesięcy lub nawet lat regularnej terapii, aby zacząć widzieć pozytywne efekty. Czasami poprawa samopoczucia pojawia się już po pierwszych sesjach, jednakże należy przejść całą serię spotkań terapeutycznych, aby osiągnąć zamierzony cel.     Dlatego ważne jest, aby osoby z syndromem DDA były cierpliwe i uparcie pracowały z terapeutą, aby osiągnąć zamierzone cele terapii.

Jeśli dostrzegasz u siebie cechy występujące u dorosłych dzieci alkoholików i podejrzewasz, że syndrom DDA dotyczy również Ciebie, zachęcamy do umówienia się na wizytę u psychoterapeuty.

W Centrum Medycznym Vita – Medica pacjentów przyjmuje Boriana Semerdżijewa, która pomoże Ci przepracować trudne emocje, rozwijać zdrowe nawyki i relacje społeczne, a także wzbudzić motywację do wprowadzenia pozytywnych zmian w Twoim życiu.

Pamiętaj – szukanie pomocy i dbanie o swoje zdrowie psychiczne to żaden wstyd!

Share this post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *