Medycyna pracy

Medycyna pracy w Vita-Medica

W skrócie

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie Ustawy o służbie medycyny pracy „Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia”. Oznacza to, że pracodawca jest zobowiązany ustawą do podpisania umowy z jedną placówka medyczną, wybraną przez pracodawcę, do której będzie kierował swoich podwładnych w celu zagwarantowania profilaktycznej opieki zdrowotnej.

W Centrum Medycznym Vita-Medica Sulejówek oferujemy następującą opiekę w zakresie medycyny pracy:

  • Badania profilaktyczne – wstępne
  • Badania profilaktyczne – okresowe
  • Badania profilaktyczne – kontrolne
  • Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

Badanie profilaktyczne wykonywane jest przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku (dla nowych pracowników lub pracowników zmieniających stanowisko), pod kątem predyspozycji pracownika do wykonywania zadań na określonym stanowisku, w określonych warunkach. Uwzględnia się czynniki uciążliwe oraz szkodliwe dla zdrowia pracującego, jeśli takie występują w miejscu pracy.
Badania okresowe wykonuje się w celu potwierdzenia zdolności pracownika do wykonywania obowiązków na danym stanowisku po upływie określonego ustawowo czasu.

Badania kontrolne należy wykonać przed powrotem do pracy po okresie chorobowym, trwającym bez przerwy dłużej niż 30 dni.
Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych wykonywane są tylko dla niektórych zawodów (bezpośredni kontakt z żywnością).

W naszym Centrum istnieje możliwość wykonania wymaganych badań laboratoryjnych oraz diagnostycznych, a także przeprowadzenia konsultacji z naszymi lekarzami specjalistami.

Naszym głównym celem jest stworzenie oferty dostosowanej do Państwa potrzeb oraz realizacja wszystkich Państwa indywidualnych oczekiwań z zakresu medycyny pracy.

Nasi specjaliści z tej dziedziny

Cennik

Wizyta z wydaniem zaświadczenia 180zł

Oferta specjalna