Blog

Czytaj nasze artykuły i wiedz więcej

EKG metodą Holtera

Czym jest badanie EKG metodą Holtera?

Badanie EKG metoda Holtera pozwala na wielogodzinną rejestrację EKG w warunkach normalnej, nieskrępowanej, aktywności pacjenta.

Dla kogo Holter EKG?

Na badanie kierowane są osoby, z zaburzeniami rytmu serca, odczuwające ból i inne dolegliwości w klatce piersiowej, mające skłonności do częstych zasłabnięć i utraty przytomności, jak również osoby posiadające rozrusznik serca, w celu sprawdzenia jego sprawności.

Na czym polega Holter EKG?

Do klatki piersiowej pacjenta przykleja się diody, które są połączone z urządzeniem rejestrującym EKG. Urządzenie to zazwyczaj przypina się do paska badanego. Z tak podłączoną aparaturą pacjent wraca do codziennych obowiązków. Rejestrator posiada przycisk EVENT, za pomocą którego badany sygnalizuje pojawiające się w trakcie badania dolegliwości,jest on także zobowiązany do prowadzenia dziennika, w którym zapisuje godziny wykonywanych czynności i dolegliwości. W trakcie badania obowiązuje zakaz kąpieli i prysznica. Badanie trwa od 24 do 48 godzin.

Jak przygotować się do badania Holter EKG?

Nie ma specjalnych zaleceń. W niektórych przypadkach przed badaniem EKG metodą Holtera wymagane jest przedstawienie ostatniego badania EKG.

Gdzie wykonać badanie EKG?

Zapraszamy po skierowanie do placówki VITA – MEDICA.

pakiet kardiologiczny

Share this post