Lekarze - Boriana Semerdżijewa

Boriana Semerdżijewa

Jestem magistrem pedagogiki resocjalizacyjnej, ukończyłam Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dla osób z double diagnosis (DDA). 

Ponadto, jestem autorką i realizatorką licznych warsztatów tematycznych z zakresu komunikacji interpersonalnej, poznawania siebie i swojego świata uczuć, pracy nad złością, planowania dnia i czasu wolnego, budowania konstruktywnego JA.

Ukończyłam liczne szkolenia i kursy w zakresie stosowania interwencji w stosunku do osób uzależnionych, zapobiegania przemocy w rodzinie, profilaktyki, pracy z osobami w kryzysie bezdomności.

W mojej pracy terapeutycznej stosuje techniki i metody behawioralno-poznawcze, działając w nurcie integracyjnym. Regularnie poddaję swoją pracę superwizji.

SPECJALIZACJA:

Psychoterapia

Certyfikaty

W Centrum Medycznym Vita – Medica prowadzę psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych:

  • uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych;
  • z uzależnieniami behawioralnymi (tzw. czynnościowymi, np. zakupoholizm, fonoholizm;
  • z uzależnieniem od hazardu;
  • z zaburzeniami adaptacyjnymi (osób, które są w bliskich relacjach z uzależnionymi osobami — matki, ojcowie, partnerzy, rodzeństwo itd.);
  • z Syndromem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików); 
  • pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych.

E-pakiety

został dodany do Twojego koszyka:
Zamówienie