Lekarze - dr hab. n. med. Artur Rogowski

dr hab. n. med. Artur Rogowski

  • Specjalista ginekologii i położnictwa
  • Specjalista ginekologii onkologicznej
  • Habilitacja w zakresie uroginekologii w 2016 roku

Kierownik Oddziału Ginekologii Małoinwazyjnej i Endoskopowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Legionowie

Wykonuje zabiegi operacyjne w zakresie kobiecego narządu płciowego. Jego zainteresowania zawodowe i naukowe koncentrują się wokół uroginekologii (leczenia nietrzymania moczu, zaburzeń statyki dna miednicy), ginekologii operacyjnej w tym operacji pochwowych, technik endoskopowych (histeroskopii, laparoskopii), profilaktyki ginekologicznej. Zajmuje się również doborem pessarów.

Jest członkiem zarządu Sekcji Uroginekologii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Najważniejsze publikacje:

Uroginekologia. red. W.Baranowski, A. Rogowski. Medical Tribune Polska 2018

Jankiewicz K, Bogusiewicz M, Nowakowski Ł, Rechberger T, Rogowski A, Miotla P. Urine Nerve Growth Factor May Not Be Useful as a Biomarker of Overactive Bladder in Patients with Pelvic Organ Prolapse. J Clin Med. 2022 Feb 13;11(4):971.

Baranowski W, Stangel-Wojcikiewicz K, Grzybowska ME, Malinowski A, Rechberger T, Wlazlak E, Kluz T, Najorczyk-Swiesciak E, Rogowski A, Surkont G. Urogynecology Section of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians Guidelines on the management of recurrent pelvic organ prolapse. Ginekol Pol. 2022 Jan 24. doi: 10.5603/GP.a2021.0218.

Stangel-Wojcikiewicz K, Rogowski A, Rechberger T, Baranowski W, Grzybowska ME, Kluz T, Narojczyk-Swiesciak E, Wlazlak E, Burzynski B, Surkont G. Urogynecology Section of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians guidelines on the management of stress urinary incontinence in women. Ginekol Pol. 2021;92(11):822-828.

Rogowski A, Krowicka-Wasyl M, Chotkowska E, Kluz T, Wróbel A, Berent D, Mierzejewski P, Sienkiewicz-Jarosz H, Wichniak A, Wojnar M, Samochowiec J, Kilis-Pstrusinska K, Bienkowski P. Psychiatric History and Overactive Bladder Symptom Severity in Ambulatory Urogynecological Patients. J Clin Med. 2021 Sep 3;10(17):3988. 

Wróbel A, Zapała Ł, Kluz T, Rogowski A, Misiek M, Juszczak K, Sieńko J, Gold D, Stangel-Wójcikiewicz K, Poleszak E, Radziszewski P. The Potential of Asiatic Acid in the Reversion of Cyclophosphamide-Induced Hemorrhagic Cystitis in Rats. Int J Mol Sci. 2021 May 29;22(11):5853.

Kilis-Pstrusinska K, Rogowski A, Bienkowski P. Bacterial Colonization as a Possible Source of Overactive Bladder Symptoms in Pediatric Patients: A Literature Review. J Clin Med. 2021 Apr 13;10(8):1645.

Grzybowska ME, Rechberger T, Wrobel A, Baranowski W, Stangel-Wojcikiewicz K, Rogowski A, Kluz T, Narojczyk-Swiesciak E, Wlazlak E, Burzynski B, Surkont G. The Urogynecology Section of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians guidelines on the management of non-neurogenic overactive bladder syndrome in women. Ginekol Pol. 2021;92(3):236-251. 

Rogowski A, Dybowski B, Wlazlak E, Baranowski W, Rechberger T, Stangel-Wojcikiewicz K, Grzybowska ME, Kluz T, Narojczyk-Swiesciak E, Szafarowska M, Rozpendowska Z, Surkont G. The Urogynecology Section of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians Guideline on the use of urodynamic testing in gynecological practice. Ginekol Pol. 2021;92(3):230-235.

Januszek SM, Wita-Popow B, Kluz M, Janowska M, Januszek R, Wróbel A, Rogowski A, Malinowski KP, Zuzak T, Kluz T. Risk Factors for Surgical Treatment of Endometrial Cancer Using Traditional and Laparoscopic Methods. J Clin Med. 2021 Jan 22;10(3):429. 

Rogowski A, Kluz T, Szafarowska M, Mierzejewski P, Sienkiewicz-Jarosz H, Samochowiec J, Bienkowski P, Baranowski W. Efficacy and safety of the Calistar and Elevate anterior vaginal mesh procedures. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2019 Aug;239:30-34.

Szafarowska M, Dziech E, Kaleta B, Kniotek M, Rogowski A, Segiet-Święcicka A, Jerzak M. Anti-Müllerian hormone level is associated with vitamin D receptor polymorphisms in women with polycystic ovary syndrome. J Assist Reprod Genet. 2019 Jun;36(6):1281-1289. 

Rogowski A, Bienkowski P, Tarwacki D, Szafarowska M, Samochowiec J, Sienkiewicz-Jarosz H, Jerzak M, Baranowski W. Retrospective comparison between the Prolift and Elevate anterior vaginal mesh procedures: 18-month clinical outcome. Int Urogynecol J. 2015 Dec;26(12):1815-20. 

Rogowski A, Bienkowski P, Tarwacki D, Dziech E, Samochowiec J, Jerzak M, Baranowski W. Association between metabolic syndrome and pelvic organ prolapse severity. Int Urogynecol J. 2015 Apr;26(4):563-8. doi: 10.1007/s00192-014-2468-9. Epub 2014 Jul 22.

Rogowski A, Bienkowski P, Tosiak A, Jerzak M, Mierzejewski P, Baranowski W. Mesh retraction correlates with vaginal pain and overactive bladder symptoms after anterior vaginal mesh repair. Int Urogynecol J. 2013 Dec;24(12):2087-92.

Rechberger T, Miotła P, Futyma K, Bartuzi A, Basta A, Opławski M, Stangel-Wójcikiewicz K, Baranowski W, Doniec J, Rogowski A, Starczewski A, Nawrocka-Rutkowska J, Borowiak J, Sikora J, Bakon I, Magnucki J, Witek A, Drosdol A, Solecka A, Malinowski A, Ordon W, Jakimiuk A, Borucki W, Rodzoch R. Czynniki ryzyka defektów dna miednicy u kobiet zakwalifikowanych do operacji rekonstrukcyjnych–polskie badanie wieloośrodkowe [Risk factors of pelvic organ prolapsed in women qualified to reconstructive surgery–the Polish multicenter study]. Ginekol Pol. 2010 Nov;81(11):821-7. 

SPECJALIZACJA:

Ginekologia

Dział medycyny zajmujący się profilaktyką oraz leczeniem chorób żeńskiego układu płciowego. Dziedziny medycyny związane z ginekologią to położnictwo oraz ginekologia estetyczna. W Centrum Vita-Medica, podczas wszelkich badań zapewniamy komfort każdej Pacjentki. Nasi lekarze dbają o to, by za pomocą specjalistycznego sprzętu, z nabytym doświadczeniem oraz ogromną wiedzą zdiagnozować Pacjentkę oraz dobrać indywidualne, najbardziej odpowiednie leczenie.

Certyfikaty

Powiązane artykuły

E-pakiety

został dodany do Twojego koszyka:
Zamówienie