Programy profilaktyczne

Programy profilaktyczne

W ramach POZ realizujemy programy profilaktyczne :

 

1)Program profilaktyki chorób odkleszczowych

(z programu mogą skorzystać osoby powyżej 15 roku życia, które nie chorowały na boleriozę,  a jednocześnie dużo przebywają lub pracują na świeżym powietrzu, lubią spacerować po lesie, parkach itp. )

2)Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK)

( z programu mogą skorzystać pacjenci od 35 do 65 roku życia, zadeklarowani do lekarza POZ w naszej przychodni)

3)Program profilaktyki gruźlicy

( z programu mogą skorzystać pacjenci powyżej 18 roku życia zadeklarowani do lekarza POZ w naszej przychodni)

W przypadku objawów zgłoś się!

Programy profilaktyczne koordynują i prowadzą pielęgniarki POZ, więcej informacji  w tym zakresie udziela rejestracja oraz pielęgniarki.